سه‌شنبه 27 شهریور‌ماه سال 1386
تا به حال برای شما این امر اتفاق افتاده است که کاری را انجام دهید و آن کار برای شما یا دیگران مشکلاتی را به وجود آورد؟و اگر اتفاق افتاده به دنبال توجیه عمل اشتباه تان بوده اید یا اشتباه تان را پذیرفته اید؟
در جامعه افرادی هستند که گاهی اوقات اعمالشان باعث ایجاد مشکلاتی برای دیگران می شود و با این که خودشان هم می دانند اعمالشان اشتباه بوده است به دنبال این هستند که اعمال اشتباه شان را به دیگران یا مسایل و شرایط مختلف نسبت بدهند .
این افراد که همیشه می خواهند این گونه جلوه دهند که هیچ گاه مقصر نیستند و هیچ گاه عمل اشتباهی را انجام نمی دهند باید بدانند که تا زمانی که این طرز تفکر را دارند هیچ گاه به موفقیت نمی رسند و همیشه اعمال اشتباه آنها باعث ضرر و زیان برای خودشان و دیگران می شود پس بهتر است از واقعیت نگریزید و نترسید چون انسانها به قول معروف جایز الخطا هستند اشتباه کردن مهم است اما جبران آن اشتباه و عبرت گرفتن از آن مهم تر است مهم این است که سعی کنیم یک اشتباه را دو بار تکرار نکنیم