X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
چهارشنبه 6 تیر‌ماه سال 1386
ما در جامعه شعار می دهیم معتاد مجرم نیست ولی چند اداره یا سازمان یا شرکت می شناسید که شخصی را که قبلا معتاد بوده است و اکنون معتاد نیست استخدام کنند ؟ توجیه شان برای استخدام نکردن سابقه اعتیاد شخص است ولی با این کار معتادی که اعتیاد را کنار گذاشته است چگونه امید داشته باشد به جامعه بازگردد و زندگی جدیدی را شروع کند وقتی می بیند که شرایطش در زمان اعتیاد با زمان ترک آن تفاوتی ندارد دوباره به سمت اعتیاد باز می گردد و دیگر هیچ معتادی حتی اگر قصد ترک را هم داشته باشد با دیدن این شرایط که جامعه او را حتی در صورت ترک اعتیاد طرد می کند از ترک اعتیاد منصرف می شود جامعه باید هم معتادانی را که قصد ترک دارند کمک کند تا به این هدف برسند و هم شرایط بازگشت به جامعه را برایشان فراهم کند در این صورت معتادان دیگر هم وقتی می بینند اگر ترک کنند جامعه از آنها استقبال می کند و آنها را می پذیرد به ترک کردن دایمی و همیشگی اعتیاد تشویق می شوند و می توان به محدود شدن معتادان جامعه امیدوار بود پس بیایید دیدمان نسبت به آنها را تغییر دهیم و به آنها در ترک اعتیاد کمک کنیم و آنها را رها و طرد نکنیم