X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 8 مهر‌ماه سال 1387

ـ رضایت ارباب رجوع ( مشتری ) هدف اصلی سازمان ما است.
ـ در انجام وظایف رضایت خداوندی در نظر گرفته شود و هیچ تبعیضی بین ارباب رجوع قائل نشوید.
ـ امور را بر اساس ضوابط نه بر اساس روابط انجام دهید.
ـ تا حد امکان فرایند انجام کارها راحتر ، کوتاهتر و شفاف تر کنید.
لطفاً خود را به جای ارباب رجوع بگذارید.
ـ جهت ارائه خدمات موثر به ارباب رجوع اطلاع رسانی مناسب انجام دهید.
ـ اسناد و مدارک مورد نیاز و شرایط ارائه خدمات را در کنار درب اطاق هایتان نصب کنید.
ـ در اوقات اداری در محل کارتان حضور داشته باشید.
ـ در هنگام مرخصی و ماموریت اداری حتماً زمان برگشت خود را به همکاران اطلاع دهید تا ارباب رجوع بلا تکلیف و سرگردان نماند.
تبسم یک زبان همگانی است که مردم سرتاسر دنیا آن را درک می کنند.
ـ خود را به جای ارباب رجوع بگذارید.
ـ کار ارباب رجوع را به تاخیر نیاندازید.
ـ اگر کاری نمی توانید برایش انجام دهید یا در حیطه وظایف شما نیست با متانت و خوشرویی راهنمای اش کنید تا تکلیف خود را بداند.
هر سازمان موفقی به ارباب رجوع می اندیشد.
ـ مشکل خود را به دوش دیگران نیاندازید.
ـ به جای اینکه انرژی خود را صرف شناسایی عاملین مشکل کنید ، مشکل را حل کنید.
ـ کار ارباب رجوع را به امروز و فردا نیاندازید.
ـ ارباب رجوع را مثل توپ به همدیگر پاس ندهید.
ـ همیشه باید باور داشته باشیم که ما فقط و فقط به خاطر ارباب رجوع حقوق می گیریم.
ـ باید همیشه به یاد داشته باشیم ارباب رجوع ، رئیس ما است.
ـ زمان مشخصی را برای رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع در نظر بگیرید.
باور ، شاید ارباب رجوع درست می گوید ، به راستی اعجاز می کند.
ـ ارتباط ارباب رجوع را با سازمان آسانتر کنید.
ـ محلی جهت انتظار ارباب رجوع در نظر بگیرید.
ـ به خاطر داشته باشید اکثر انتظارات بی جای ارباب رجوع از عدم اطلاع رسانی صحیح است . سعی کنیم با صبر قانع کنیم.
ـ هنر ما در آن است که اگر کار ارباب رجوع طبق ضوابط امکان پذیر نشدراضی کنیم نه اینکه کارش انجام شود ولی ناراضی باشد.
ـ مشکلات خانوادگی و اقتصادی خود را بر سر ارباب رجوع تلافی نکنید.
ـ وقتی پشت میز می نشینیم خود را طلبکار و ارباب رجوع را بدهکار در نظر نگیریم.
ـ همیشه به یاد داشته باشیم رضایت خدا در رضایت مردم است.
شکایات ارباب رجوع را به حساب پیشنهادات آنها بگذارید.
ـ به خاط انجام دادن وظیفه خود به ارباب رجوع منت نگذارید.
ـ انتظار و توقع بی جا از ارباب رجوع نداشته باشیم.
ـ در محل انتظار امکانات اولیه مثل چای ، آب خنک و تلفن شهری ، روزنامه ...فراهم کنیم.
ـ راهنمای ساختمانها ، اطاقها و اسامی کارکنان جهت مشاهده ارباب رجوع درج گردد.
ـ جهت ارائه خدمات بهترمیزان رضایت ارباب رجوع در قالب فرمهایی ارزشیابی گردد.
ـ همیشه در دسترس ارباب رجوع باشید.
ـ خوشرو و متبسم باشید.
در برخورد با ارباب رجوع ناراحت ، سیاست ، (( سعی ام را می کنم )) اعجاز می کند.
ـ از انتقاد ارباب رجوع دلخور نباشیم و باید تشکر کنیم که عیب ما را گوش زد کرده است.
ـ در ارائه خدمات بهتر از نظرات و پیشنهادات ارباب رجوع استفاده کنیم.
ـ نظرات ارباب رجوع را در تصمیم سازی موثر بدانیم.
ـ ارباب رجوع مزاحم نیست بلکه ارباب ما است.
ـ در برخورد به فرهنگ و ارزشهای ارباب رجوع توجه کنیم.
ـ خدمت بهتر به نظم و نظافت ما بستگی دارد.
ارباب رجوع رئیس رئیس است.
ـ در هنگام خشم تصمیم نگیریم.
ـ خدا را ناظر و شاهد در اعمال خود بدانیم.
ـ به یاد داشته باشیم که خود مانیز برای سایر ادارات ارباب رجوع هستیم آنچه را به خود نمی پسندیم به دیگران نیز نپسندیم.