دوشنبه 4 تیر‌ماه سال 1386
مساله تکثیر فیلمهای خصوصی زندگی مردم چند ماهی است که شدت گرفته است و متاسفانه هر از چند گاهی می شنویم که فیلمی خصوصی از فلان بازیگر منتشر شده است و به محض شنیدن این موضوع عده ای که متاسفانه تعدادشان هم کم نیست این فیلمها را بین خودشان و دوستان و آشنایان و نزدیکانشان مبادله می کنند و با افتخار هم برای دیگران تعریف می کنند که مثلا ما فلان فیلم را از فلان بازیگر دیده ایم و نمی دانستیم که این بازیگر این طور وضعی داشته است و بعد از انتشار هم در مورد واقعی و غیر واقعی بودن آن بحث می شود می خواهم بگویم حتی اگر این فیامها واقعی هم باشند کسی اجازه ندارد به حریم خصوصی دیگران تجاوز کند و آبرو و حیثیت انسانی را از بین ببرد این کار هم از نظر دینی و هم از نظر انسانی و اخلاقی کاری مذموم و ناپسند است من در روزنامه ای خواندم که متاسفانه عده ای از نزدیکان خود در مجالس خانوادگی فیلمبرداری می کنند و آن را برای کسب سود و درآمد می فروشند به افرادی که کارشان تکثیر این گونه فیلمها است که نه تنها در جامعه آنها را منتشر می کنند بلکه بر روی سایتهای اینترنتی هم برای دانلود یا تماشا قرار می دهند و در آمدشان از این راه تامین می شود جدا از ناپسند و قبح بودن این کار باعث فروپاشیدن خانواده ها هم می شود امیدوارم دیگر شاهد این معضل اجتماعی در جامعه نباشیم